Få din idé til at lykkes!

PROJEKTUDVIKLING | ANALYSER | VISIONER | STRATEGIER | FUNDRAISING

At få en god ide til at lykkes og blive til virkelighed kræver mange forskellige kompetencer. Uanset om det er en festival, en trylleworkshop, et undervisningstilbud, en teaterturné, en udstilling, en roman, et gæstespil, uanset om målgruppen er et traditionelt eller et helt nyt publikum, og uanset om det er professionelle kunstnere eller amatører. Der er meget, der skal holdes styr på! Vi har mange års erfaring med at hjælpe kunstnere, virksomheder, iværksættere, eventmagere mv. med at få deres projekter til at lykkes!

Projektudvikling

Vi har mange års erfaring med at projektudvikle større og mindre kulturprojekter og arbejder med en bred vifte af projekter og opgaver for både foreninger, kunstnere og virksomheder. Vi har blik for, hvad der virker og for, hvordan man formidler projektet til de ofte mange samarbejdspartnere, man som projektejer er afhængig af.

Vi arbejder ofte med projekter, hvor stærke fagligheder og professionelle kompetencer sættes i spil for at løse et samfundsproblem eller for at berige verden med inspiration, spændende viden og gode kulturoplevelser. Vi har høj faglighed inden for kommunikation, strategiudvikling, projektledelse, rådgivning og pressearbejde. Og vi har en god forståelse for mennesker, processer og samspil mellem fagligheder, vi kan omsætte til løsninger og brobygning.

Vi hjælper bl.a. med:

Vision: Hvad er visionen med dit projekt? Hvor vil du hen? Hvilken forskel skal projektet gøre? Hvordan vil du måle, om det blev en succes? De bedste projekter har en klar vision, som er formidlet på en måde, så alle kan forstå den.

Strategi: Hvad er din strategi for at nå i mål med din vision? Har du styr på de enkelte skridt, hvornår de skal tages og af hvem?

Du kan ikke forvente at lykkes med et projekt alene. De bedste projekter er kendetegnet ved, at mange forskellige mennesker bidrager med forskellige kompetencer og idéer.

Har du styr på din projektplan? Hvem gør hvad og hvornår? Et projekt består næsten altid af mange enkeltdele, som skal spille sammen for at projektet i sidste ende lykkes.

For mange er budgettet en af de kedelige og sværeste dele af et kulturprojekt. Det kan ofte være svært at overskue. Men det er afgørende for et projekts bæredygtighed, at budgettet er realistisik og har alle poster med, så du ikke ender med at stå med en kedelig overraskelse.

Når du har lagt et budget for dine udgifter, skal du lægge et budget for, hvordan du vil finansiere dine udgifter. Måske er der fx billetindtægter, men mange kulturprojekter kan ikke gennemføres på rene markedsvilkår. Heldigvis er der i Danmark en række fonde, som giver støtte til spændende, velbeskrevne kulturprojekter. Kulturprojekt.dk har stor erfaring med fundraising.

Et projekt kommer ikke til live af sige selv. Selv de bedste projekter med de mest kendte kunstnere skal kommunikeres og markedsføres for at nå i mål med visionen.

Analyser

Vi bistår med alle typer af analyser inden for kulturområdet. Vi tilbyder blandt andet analyser for kommuner, hvor vi laver en temperaturmåling på kulturlivet, analyserer potentialet for udvikling og udarbejder forslag til strategi for, hvordan kommunen i samarbejde med lokale aktører kommer videre med at udnytte potentialet. Men vi laver naturligvis også analyser for eksempelvis mindre foreninger og spillesteder.

Fundraising

Mange kulturprojekter er ikke økonomisk bæredygtige på rene markedsvilkår. Vi har 12 års erfaring med at fundraise til større og mindre kulturprojekter, dvs. vi har stor viden om, hvilke fonde, der er relevante til hvilke projekter og om, hvordan du formidler dit projekt til disse fonde. Vi kan med afregning pr. time tilbyde en liste over relevante fonde samt evt. sparring ift. ansøgningsmaterialet. Vi kan også stå for at udarbejde alt ansøgningsmaterialet og tilpasse og indsende dette rettidigt til de enkelte fonde. I så fald arbejder vi med en prismodel, der inkluderer et fast beløb + en procentsats af de bevillinger, der kommer fra fondene.

Når vi hjælper med fundraising sker det ofte i kombination med projektudvikling, da mange projekter med relativt få greb kan gøres mere attraktive for fondene.

Hvem er vi?

Vi er tre enkeltmandsvirksomheder, der samarbejder om projektudvikling, fundraising og analyser på kulturområdet.

Priser

For offentlige institutioner, virksomheder mv. er vores timepris 1.500 kr. plus moms.

For almennyttige foreninger og lignende er vores timepris 1.200 kr. plus moms.

I alle tilfælde kan der købes et klippekort på 10 timer med en rabat på 15%. Klippekort er gyldigt ét år fra købstidspunktet.

Ved fundraisingopgaver afregnes typisk med et opstartshonorar + en succesfee, som som begge afhænger af opgavens karakter og omfang. Jo større opstartshonorar, jo lavere succesfee. Det kan fx være 15.000 kr. i opstartshonorar og en succesfee på 10% af opnåede bevillinger (begge beløb plus moms).

Kontakt

Send en mail til kontakt@kulturprojekt.dk, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt på mail eller telefon.